VILKÅR OG BETINGELSER

Bortsett fra definisjonene er vilkårene som er omtalt i dette dokumentet delt inn i fire nøkkelområder som følger:

A. Bruk av nettsted.
B. Personvernpolitikk.
C. Ansvarsfraskrivelse
D. Anskaffelse av varer og / eller tjenester


1.0 DEFINISJONER

1.1 I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner.
1.2 "Design 911" er handelsnavn og handelsstil for "Sideline Design Ltd"
1.3 "Design 911", "Sideline Design Ltd", "vi" eller "oss" refererer til eieren av nettstedet med sitt navn "220 The Vale, London, Greater London, England, NW11 8SR" og leverandøren av tjenester hvis største handelsforretning er "51 Tallon Road, Brentwood, Essex CM13 1TG 8SR"
1.4 "http://www.design911.co.uk" er nettstedet unike ressurs locator (URL) av "Design 911"
1.5 "Du," "Kunden", "Kunden" betyr personen (e), Forretning (er) som anskaffer tjenestene fra "Design
911.”
1.6 "Depositum" betyr gebyret som kreves av "Design 911" med det formål å kjøpe varer eller tjenester fra
"Design 911."
1.7 "Kjøretøyseier" betyr personen (e) som er den juridiske eieren av "Kjøretøyet"
1.8 "Autorisert person" betyr den (e) person (er) som er lovlig berettiget til å handle på vegne av "Vehicle Owner"
1.9 "Konfidensiell informasjon" betyr alle data av privat karakter som "Design 911"
1.10 "Etter marked" refererer til hvilken som helst del som ikke er en original Porsche-del.
1.11 Med mindre konteksten krever noe, inneholder henvisninger til singular flertallet og referanser til den mannlige inkluderer den feminine og vice versa.
1.12 Overskriftene i disse vilkårene er for enkelhets skyld og påvirker ikke deres tolkning.

2.0 KONTRAKTEN

2.1 Ved å søke, bla gjennom og / eller fortsette å bla gjennom og bruke "DESIGN 911" nettsiden, og ved å bla gjennom våre butikkbutikker, be om tilbud eller anskaffelse av varer og / eller tjenester fra "Design 911", godtar du overholde og være bundet av disse vilkårene.
2.2 Ved å kjøpe varer og / eller tjenester fra "Design 911" inngår du en innkjøpsavtale eller juridisk kontrakt med "Design 911".
2.3 Enhver person som anskaffer varer eller tjenester fra "Design 911" må være enten "Kjøretøyets eier" eller "autorisert person"
2.4 Ved å anskaffe varer eller tjenester fra "Design 911" identifiserer du deg selv som "Kjøretøyets eier" eller en "Autorisert person".
2.5 Vi forbeholder oss retten til å endre våre vilkår og betingelser fra tid til annen. Endrede vilkår vil bli lagt ut på vår nettside for "kundens" innspill.
2.6 Disse vilkårene inneholder hele avtalen mellom partene og med mindre annet er avtalt skriftlig av en direktør for "Sideline Design Ltd", gjelder disse vilkårene og betingelsene for alle andre forretningsbetingelser eller kjøpsbetingelser fremsatt av "klienten".
2.7 Ingen endring eller endring av disse vilkårene skal være gyldig med mindre detaljer om slik variasjon er sendt av en direktør for "Sideline Design Ltd"
2.8 Lengden på kontraktsvilkårene er avhengig av den totale tiden det tar å fullføre arbeidet for "klienten" og lengden på garantien som leveres for arbeid og deler levert til "klienten" med "Design 911" og den totale tiden for Kontraktens formål skal tas som senere sluttdato for de to.

AVSNITT A - BRUK AV WEBSITE

3.0 Bruken av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår for bruk

3.1 Innholdet på sidene på dette nettstedet er kun for din generelle informasjon og bruk. Det kan endres uten varsel
3.2 Hverken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti eller garanti for nøyaktigheten, aktualiteten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til opplysningene som finnes eller tilbys på denne nettsiden for et bestemt formål. Du anerkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi utelukker uttrykkelig ansvar for slike feil eller feil i den grad det er tillatt i henhold til loven.
3.3 Det er en betingelse for oss som gir deg tilgang til informasjonen på "Design 911" nettstedet som du aksepterer. Vi er ikke ansvarlige for enhver handling du tar avhengig av informasjonen fra denne nettsiden. "DESIGN 911" er ikke ansvarlig dersom bruken av materiale eller informasjon fra "DESIGN 911" -siden resulterer i behov for service, reparasjon eller korreksjon av utstyr eller data, "du" påtar seg eventuelle kostnader knyttet til ovennevnte. "DESIGN 911" forbeholder seg retten til å lade opp for tilgang til visse opplysninger på nettsiden. "DESIGN 911" vil informere deg om hvorvidt et gebyr vil bli pålagt deg for å få tilgang til visse tjenester eller informasjon på nettstedet "DESIGN 911".
3.4 Hvis din PC ikke støtter relevant teknologi, inkludert men ikke begrenset til kryptering, kan du ikke bruke bestemte tjenester eller få tilgang til visse opplysninger på nettstedet "DESIGN 911".
3.5 Du må ikke speile noe materiale som finnes på "DESIGN 911" nettsiden eller en annen server uten forhåndsvilkår for "DESIGN 911".
3.6 Din bruk av informasjon eller materiale på denne nettsiden er helt på egen risiko, som vi ikke skal være ansvarlige for. Det er ditt eget ansvar å sikre at produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelige via denne nettsiden, oppfyller dine spesifikke krav. 3.7 Dette nettstedet inneholder materiale som eies av eller er lisensiert til oss. Dette materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, design, logo, layout, utseende, utseende og grafikk. Reproduksjon er forbudt annet enn i samsvar med opphavsrettserklæringen, som inngår i disse vilkårene.
3.8 Alle varemerker som er reprodusert på denne nettsiden, som ikke tilhører "DESIGN 911", eller lisensiert til operatøren, er bekreftet på nettsiden.
3.9 Uautorisert bruk av dette nettstedet kan gi et krav om erstatning og / eller være straffbart.
3.10 Fra tid til annen kan dette nettstedet også inneholde lenker til andre nettsider. Disse koblingene er gitt for enkelhets skyld for å gi ytterligere informasjon. De betyr ikke at vi støtter nettsiden. Vi har ikke noe ansvar for innholdet på den lenke nettsiden.
3.11 Du kan ikke opprette en lenke til denne nettsiden fra et annet nettsted eller dokument uten skriftlig samtykke fra "DESIGN 911".
3.12 På noen områder på "DESIGN 911" -websiden ber vi deg om å gi informasjon som gjør oss i stand til å bruke denne informasjonen du gir oss, for å holde deg informert om våre nyeste produkter og tjenester etter besøket i "DESIGN 911 "Nettside. Det er helt valgfritt for deg å delta. Informasjonen du oppgir på denne nettsiden kan holdes og brukes av oss for et av følgende formål: ordrer og / eller kontoer som handler
med henvendelser eller klager, kriminalitet og svindelforebygging, markedsføring av våre produkter og tjenester eller (med forbehold om innvendinger eller preferanser kan du angi når du sender dine personlige opplysninger til oss via denne nettsiden for å sende informasjon til deg om våre produkter og tjenester fra tid til annen . I tillegg kan vi bruke informasjon om deg som tilbys av kredittreferansebyråer for å hjelpe oss med å ta kredittbeslutninger og forhindre svindel.
3.13 Vi kan avsløre informasjonen din til andre gruppeselskaper, inkludert deres respektive partnere, agenter og underleverandører, for noen av de ovennevnte formålene. I tillegg kan vi gi opplysninger til kredittagenturer og andre personer i forbindelse med henvendelser om forebygging og oppdagelse av bedrageri eller kriminalitet, eller angst eller rettsforfølgelse av lovovertredere eller som det kreves ved lov eller rettssaker.
3.14 Du samtykker i ikke å forårsake, eller tillatelse til å forårsake andre ubehag, irritasjon eller ulempe om du vil "DESIGN 911" eller noen av kundene eller brukerne av "DESIGN 911" nettsiden på noen måte, inkludert bruk av "DESIGN 911 "nettstedstjenester for vedvarende å sende uønsket kommunikasjon uten rimelig grunn.
3.15 Tjenesten er tilgjengelig via World Wide Web, som er uavhengig av tjenesten og "DESIGN 911". Din bruk av World Wide Web er utelukkende på egen risiko og underlagt alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. "DESIGN 911" har intet ansvar for all informasjon eller tjeneste som er oppnådd av deg på World Wide Web.
3.16 "DESIGN 911" utelukker all erstatningsansvar, uansett om det foreligger kontrakt, tort (herunder ansvar for uaktsomhet) eller på annen måte for nøyaktigheten, egnetheten, kvaliteten eller fullstendigheten av all informasjon og verdien og integriteten til varer og tjenester som tilbys av tredjepart over "DESIGN 911 "nettstedstjeneste. Du anerkjenner at vi ikke har kontroll over, og vi utelukker ethvert ansvar på materialet på World Wide Web, som du kan få tilgang til ved hjelp av "DESIGN 911" nettstedstjenesten.
3.17 Vi kan suspendere eller variere hele eller deler av tjenesten som tilbys av "DESIGN 911" nettsiden av hvilken som helst grunn når som helst etter eget skjønn.
3.18 "DESIGN 911" forbeholder seg retten til å endre vilkårene for denne kontakten fra tid til annen. Slike variasjoner blir effektive umiddelbart etter utlevering av den varierte kontrakten på "DESIGN 911" nettsiden. Ved å fortsette å bruke "DESIGN 911" nettstedstjenester, vil du bli ansett som å akseptere en slik variant.
3.19 Din bruk av denne nettsiden og enhver tvist som oppstår som følge av slik bruk av nettstedet, er underlagt lovene i England og Wales.

AVSNITT B - PRIVATSPOLITIK

4.0 Denne personvernpolitikken beskriver hvordan "" DESIGN 911 "" bruker og beskytter all informasjon du gir "" DESIGN 911 "" når du bruker dette nettstedet.

4.1 "" DESIGN 911 "" er forpliktet til å sikre at personvernet ditt er beskyttet. Skal vi be deg om å gi visse opplysninger som du kan identifisere når du bruker denne nettsiden; Du kan være trygg på at den bare vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.
4.2 "" DESIGN 911 "" kan endre denne policyen fra tid til annen ved å oppdatere denne siden. Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer. Denne policyen gjelder fra 17/01/08.
4.3 Hva vi samler inn

Vi kan samle inn følgende informasjon: • navn og jobbtittel
• Kontaktinformasjon, inkludert e-postadresse
• Demografisk informasjon som postnummer, preferanser og interesser
• Andre opplysninger som er relevante for kundeundersøkelser og / eller tilbud

Hva vi gjør med informasjonen vi samler:
Vi krever denne informasjonen for å forstå dine behov og gi deg en bedre service, og spesielt av følgende grunner:
• Intern registrering.
• Vi kan bruke informasjonen til å forbedre våre produkter og tjenester.
• Vi kan med jevne mellomrom sende reklamemail om nye produkter, spesialtilbud eller annen informasjon som vi tror du kan finne interessante ved hjelp av e-postadressen du har oppgitt.
• Fra tid til annen kan vi også bruke informasjonen din til å kontakte deg for markedsundersøkelser. Vi kan kontakte deg via e-post, telefon, faks eller post.
• Vi kan bruke informasjonen til å tilpasse nettstedet i henhold til dine interesser.

Sikkerhet

4.4 Vi er forpliktet til å sikre at informasjonen din er sikker. For å forhindre uautorisert tilgang eller avsløring har vi satt inn egnede fysiske, elektroniske og ledelsesmessige prosedyrer for å sikre og sikre informasjonen vi samler inn på nettet.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler

4.5 En informasjonskapsel er en liten fil som ber om tillatelse til å bli plassert på datamaskinens harddisk. Når du er enig, er filen lagt til og informasjonskapselen hjelper deg med å analysere webtrafikk eller lar deg vite når du besøker et bestemt nettsted. Cookies tillater webprogrammer å svare på deg som individ. Webapplikasjonen kan skreddersy sin virksomhet til dine behov, liker og misliker ved å samle og huske informasjon om dine preferanser.
4.6 Vi bruker trafikkloggskapsler for å identifisere hvilke sider som brukes. Dette hjelper oss med å analysere data om trafikk på nettsiden og forbedre nettstedet vårt for å skreddersy det til kundens behov. Vi bruker bare denne informasjonen for statistisk analyse og deretter blir dataene fjernet fra systemet.
4.7 Alt i alt hjelper cookies oss med å gi deg et bedre nettsted, ved å gjøre det mulig for oss å overvåke hvilke sider du finner nyttige og hvilke du ikke gjør. En informasjonskapsel gir oss ikke tilgang til din datamaskin eller informasjon om deg, annet enn dataene du velger å dele med oss.
4.8 Du kan velge å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen din for å avvise cookies hvis du foretrekker det. Dette kan forhindre deg i å utnytte nettstedet fullt ut.

Lenker til andre nettsteder

4.9 Vår nettside kan inneholde lenker som gjør at du enkelt kan besøke andre nettsteder av interesse. Når du har brukt disse koblingene til å forlate nettstedet vårt, bør du imidlertid være oppmerksom på at vi ikke har noen kontroll over den andre nettsiden. Derfor kan vi ikke være ansvarlige for beskyttelse og personvern av all informasjon du gir når du besøker slike nettsteder, og slike nettsteder er ikke regulert av denne personvernerklæringen. Du bør utvise forsiktighet og
se på personvernerklæringen som gjelder for nettstedet i spørsmålet.

Kontrollerer din personlige informasjon

4.10 Du kan velge å begrense innsamlingen eller bruken av dine personlige opplysninger på følgende måter:

4.10.1 Når du blir bedt om å fylle ut et skjema på nettsiden, se etter boksen du kan klikke for å indikere at du ikke vil at informasjonen skal brukes av noen til direkte markedsføringsformål
4.10.2 Hvis du tidligere har avtalt å la oss "bruke" dine personlige opplysninger for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst endre deg ved å skrive til eller sende oss en e-post på [email protected]
4.10.3 Vi vil ikke selge, distribuere eller leie dine personlige opplysninger til tredjeparter med mindre vi har din eksplisitte tillatelse eller kreves ved lov. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å sende deg markedsføringsinformasjon om tredjeparter som vi tror du kan finne interessante hvis du forteller oss
at du ønsker at dette skal skje.
4.10.4 Du kan be om detaljer om personlig informasjon som vi har om deg i henhold til databeskyttelsesloven 1998. En liten avgift vil bli betalt. Hvis du vil ha en kopi av informasjonen på deg, vennligst skriv til Data Protection Controller, Sideline Design Ltd, 51 Tallon Road, Brentwood, Essex CM13 1TG
4.10.5 Hvis du mener at informasjonen vi holder på deg er feil eller ufullstendig, vennligst skriv til eller send oss en e-post så snart som mulig, på adressen ovenfor. Vi vil omgående rette opp informasjonen som ble funnet feil.

AVSNITT C - ANSVARSFRASKRIVELSE

5.0 Informasjonen på denne nettsiden er kun for generelle opplysninger. Informasjonen er gitt av "" DESIGN 911 "" og mens vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller tilhørende grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål. Ethvert tillit du legger på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.

5.1 Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for eventuelle tap eller skade, inkludert uten begrensning, indirekte eller følgeskader eller skade eller tap eller skade som skyldes tap av data eller fortjeneste som skyldes eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden .
5.2 Gjennom denne nettsiden kan du koble til andre nettsteder, hvor noen av deres bakender ikke er under kontroll av "" DESIGN 911 "", men kan bli merket til "Design 911" og andre nettsteder som er helt utenfor kontrollen av "Design 911". Kontrollen av nettstedene er begrenset til arten av nettstedet. Vi har ingen kontroll over naturen, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkluderingen av noen linker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenner utsikten uttrykt i dem.
5.3 Alle anstrengelser er gjort for å holde selskapets nettsider oppe og løpende. Imidlertid er "" DESIGN 911 "" ikke ansvarlig for og vil ikke være ansvarlig for at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

SEKSJON D - KURSEN AV VARER OG TJENESTER

6.0 Denne kontrakten tar sikte på å beskytte alle parter når uforutsette omstendigheter kan oppstå. Dette dokumentet er ment å være en juridisk kontrakt mellom de to partene "Design 911" og "Client."

6.1 Følgende vilkår og betingelser gjelder for alle varer og / eller tjenester som tilbys av "Design 911". Ved å bestille varer og / eller tjenester fra "Design 911", godtar du følgende vilkår og betingelser:

UTVIKLINGSPROSESS

6.2 Alle tjenester som beskrives her, skal utføres av oss i samsvar med de mest anerkjente standarder og praksis i Motor- og Kroppsbransjen. Det vil si at vi vil bruke utviklingsteknologiene og modifikasjonsprosessene som er mest universelt akseptable for å tilfredsstille det bredeste markedet som er mulig.
6.3 Eventuelle tilbud er utelukkende for «kunden» som er oppgitt på det skriftlige sitatet og er basert på informasjonen fra "klienten" og de mest hensiktsmessige deler og arbeidskraft som er tilgjengelig på det tidspunktet.
6.4 Eventuelle ytterligere krav eller hensyn til "Design 911" må vurderes separat, og hvis det blir nødvendig, vil det resultere i et nytt tilbud eller et nytt tilbud.
6.5 Det skal også bemerkes at eventuelle tilbud er gyldige i 30 dager fra utstedelsesdatoen, men kan være gjenstand for endrede markedspriser for arbeidskraft og varer eller andre tjenester.
6.6 Alle spesifikasjoner for arbeid vil bli avtalt før arbeidet påbegynnes.
6.7 En kjøretøy inspeksjon før arbeidet vil bli utført på hvilket tidspunkt, eventuelle utvendige kjøretøy bukt, riper og andre utvendige feil vil bli notert og "Kundens" signatar vil bli påkrevd.
6.8 Hvis det oppdages uforutsette feil i "kjøretøyet" etter at vi har startet arbeidet, informerer vi deg og gir deg råd om det beste forløpet. Ekstra kostnader kan påløpe som følge av dette. I visse tilfeller kan uforutsette feil ha konsekvenser for kjøretøyets roadworthiness, og det vil påvirke utviklingsprosessens utvikling. Hvis du "klienten" ikke vil at dette korrigerende arbeidet skal fullføres, må du akseptere
kjøretøy uten garanti og samtykke til å skadesløs "Design 911" mot enhver handling som er truffet som følge av eventuelle konsekvensproblemer.
6.9 Når prosjektet er fullført, vil fremtidige endringer avhenge av det aktuelle arbeidet. Alle kostnader vil være i tråd med det opprinnelige utviklingsarbeidet, men skal ta hensyn til eventuelle endringer i markedspriser for arbeidskraft og varer eller andre tjenester
6.10 Etter avslutning av arbeidet vil overdragelse bli gjennomført på det tidspunktet "kunden" vil bli pålagt å verifisere at "Kjøretøyet" er returnert i samme stand eller bedre enn før arbeidet begynner.

Refusjoner, avkastning, kreditt notater og utvekslinger

6.11 Spesialbestilte deler KAN IKKE returneres for kreditt.
6.12 Drivstoffinnsprøytning og elektriske deler kan ikke returneres for kreditt hvis de leveres korrekt til applikasjonen
6.13 En minimumshåndteringsavgift på 25% vil bli brukt på deler som er korrekt levert, returneres for kreditt.
6.14 Alle bestillinger / varer bør kontrolleres umiddelbart ved kvittering, slik at eventuelle mangler eller skade på varer kan rapporteres uten forsinkelse.
6.15 Alle deler som returneres for kreditt må være i resalabel tilstand, varer vil ikke bli akseptert hvis de ser ut til å ha blitt montert, hvis det er tatt med fugemassefett eller om emballasjen er skadet.
6.16 Vi forbeholder oss retten til å nekte utvekslingsenheter, som anses å være ubrukelige.
6.17 Tilskudd skal betales ved kjøp av enheten og vil kun bli refundert dersom og når enheten er akseptert av tilleggsavdelingen.
6.18 Ingen garantibetingelser vil bli akseptert for eventuelle feil returnerte varer.
6.19 Varer returnert for kreditt / bytte må være mottatt innen 5 dager etter kjøpsdato, ledsaget av en relevant faktura. Ingen varer vil bli akseptert uten bevis på kjøpsfaktura.

Andre forhold

6.20 For å imøtekomme økte krav og tilgjengelighet til produkter, er retten forbeholdt å endre produsent, merke eller komponent, uten varsel; kjøpere bør sjekke og sikre slike opplysninger ved kjøpstidspunktet.
6.21 Vær oppmerksom på at alle deler er for standardspesifikasjon europeiske biler, vennligst sjekk med vårt salgskontor før du bestiller.
6.22 Vær oppmerksom på at alle deler og produkter er konstruert for veibruk med mindre annet er angitt.
6.23 Retten er reservert for å endre priser og spesifikasjoner uten varsel.
6.24 "Ettermarkeds" tillegg og modifikasjoner på "kjøretøyer" kan ikke dekkes av din Porsche-garanti eller utvidet garanti. Det er "kundens" ansvar å sjekke det direkte med enhver organisasjon som har gitt en garanti på "kjøretøyet".

KOSTNADER

6.25 Alle varer forblir eiendommen til Design 911 UK inntil betalingen er mottatt i sin helhet.
6.26 Dersom det blir nødvendig for "Design 911" å treffe eventuelle tiltak for å samle eventuelle beløp som er forfalte i henhold til denne Avtalen, har den rett til å samle inn, uten at det berører andre rettsmidler, i tillegg til alle skader, innkrevingskostnader og eventuelle utestående kostnader. Juridisk handling fortløper umiddelbart etter forfallsdato.
6.27 Vi, "Sideline Design Ltd", forstår og vil utøve vår lovbestemte rett til renter under "The Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998" hvis vi ikke er betalt til avtalt kredittvilkår med en rente på 12,5%.

TAUSHETSPLIKT

6.28 "Design 911" erkjenner at denne avtalen skaper et konfidensielt forhold mellom "Design 911" og Kunden og den informasjonen om Kundens forretningsforhold, kunder, leverandører, økonomi, egenskaper, driftsmetoder, dataprogrammer og dokumentasjon og andre slik informasjon, enten skriftlig, muntlig eller på annen måte, er konfidensiell i naturen. All slik informasjon om kunden er i det følgende kalt "konfidensiell informasjon".
6.29 "Design 911" godtar å ta rimelige skritt for å sikre at dets ansatte og underleverandører er bundet av bestemmelsene i denne klausulen.
6,30 Denne paragrafen gjelder ikke opplysninger som er eller blir offentlig kunnskap, annet enn gjennom den berørte partens mislighold, eller er allerede i mottakerens besittelse, eller er lovlig ervervet av en slik part fra en tredjepart eller er lovkravet å bli avslørt.
6.31 "Design 911" er helt i samsvar med databeskyttelsesloven.
6.32 "Design 911" kan søke, og Kunden skal ikke urimelig holde tilbake, tillatelse til å publisere "Design 911" involvering med "kunden".

OPPHAVSRETT

6.33 Opphavsrett, patent og andre immaterielle rettigheter ("IPR") på Website of Design911 og spesielt kopi, fotografier, layouter, logoer og produkter, med mindre det er uttrykkelig angitt, skal forbli den eksklusive eiendommen til "Design 911".
6.34 Kunden er enig i at opphavsrett til "Design 911" arbeid skal forbli den eksklusive eiendommen til "Design 911", og at den ikke vil bruke som en mal, selge, overføre, publisere, avsløre eller på annen måte gjøre innholdet på nettstedet tilgjengelig til tredjepart uten "Design 911" 'tidligere skriftlig samtykke. Eventuelle rettigheter til Kunden i henhold til denne Avtalen skal ikke påvirke XS Online eksklusivt eierskap av nettstedet.

GARANTI

6.35 Alle deler og varer solgt, med mindre annet er oppgitt, skal dekkes av standard produsentens garanti.
6.36 "Design 911" vil korrigere eventuelle feil som oppstår som følge av uaktsomhet uten kostnad for kunden.
6.37 "Design 911" vil tilby standardgarantier på arbeidskraft som bæres på "kundens" "kjøretøy".
6.38 Klienten vil betale med "Design 911" standard daglige avgiftskvoter for all tid brukt på å undersøke innsendte "feil" som er etablert for å fungere korrekt.

ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE

6.39 "Design 911" er ikke ansvarlig for Kunden for tap av fortjeneste, goodwill eller noen form for spesiell, indirekte, tilfeldige eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade som Kunden har lidt som følge av en anklage av en tredjepart) selv om et slikt tap var rimelig forutsigbart, eller "Design 911" hadde blitt informert om muligheten for at Kunden måtte påføre et slikt tap; og
6.40 "Design 911" er ikke ansvarlig for noe produkt eller tjenester som skal leveres av Kunden eller tredjepart.
6.41 Lagre som uttrykkelig angitt heri, utelukkes hermed alle andre vilkår og betingelser, garantier eller representasjoner, enten uttrykt eller underforstått (ved lov eller annet) i forbindelse med løsningen og levering av løsningen eller pålagt ansvar for "design 911".
6.42 "Design 911" vil garantere sikkerheten til "kundens" "kjøretøy" mens den er i vår omsorg.

FORCE MAJEURE

6.43 Ingen part skal være ansvarlig for enhver forsinkelse i møte eller for ikke å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen på grunn av noen årsak utenfor sin fornuftige kontroll, inkludert (uten begrensning) Guds handlinger, krig, opprør, ondsinnet handling av skade, brann, flom , handlinger av hvilken som helst myndighet eller offentlig myndighet, mangel på den offentlige strømforsyningen, fiasko av en teletjenester, feil eller forsinkelse fra noen underleverandører utover sin fornuftige kontroll eller utilgjengelighet av materialer. Videre skal "Design 911" ikke holdes ansvarlig for slik forsinkelse eller fiasko som følge av en forespørsel fra kunden om eventuelle endringer som er gjort til levering av designtjenesten som tilbys.
6.44 Dersom "Design 911" forhindres i å oppfylle sine forpliktelser på grunn av noen av de ovennevnte årsaker, skal det underrette Kunden om omstendighetene, og Kunden skal gi en rimelig forlengelse for avtalens gjennomføring.
6.45 "Design 911" forbeholder seg retten til å endre eller endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forhåndsvarsel. Vi vil imidlertid informere noen klienter som kan bli påvirket av disse endringene.

Kommunikasjon

6.46 Eventuelle merknader gitt av "Design 911" med post eller epost anses å bli levert på middag neste dag etter at de er lagt ut.

Lov

6.47 Gjeldende lov engelsk gjelder disse vilkårene.

 

Copyright © 2020 Design911. All rights reserved. Magento 2 website by Datadial Ltd, London